Jul 4, 2011

penerbangan terakhir

{Image source:Flickr.com}Miguel

MAKLUMAT TENTANG PERJALANAN
 ·    Tempat berlepas : Kehidupan dunia
 ·    Tempoh Perjalanan : Cuma seketika dan beberapa meter dalam perut bumi.
 ·    Destinasi : Akhirat
 ·    Masa berlepas : Ketika di datangi Malaikat
 ·    Masa hadir : Ketika dan selepas Nyawa di cabut
 ·    Bentuk tempahan : Tetap, Pasti, dan tidak akan Berubah


SYARAT-SYARAT PERJALANAN
Ditujukan kepada semua penumpang. Diminta ambil perhatian kerana
mereka akan memulakan perjalanan dengan meninggalkan kehidupan didunia
dan menuju ke akhirat. Sila perhatikan ketua anda, semua (pilot)  yang
dikhaskan iaitu Malaikat Maut. Bagi penumpang yang belum jelas,
dapatkan maklumat lanjut daripada kenyataan yang terdapat di dalam Al-Quran
dan Hadis-hadis Rasullullah serta menurutinya dengan berhati-hati.

Sebarang masalah hendaklah di rujuk kepada para ulamak dan cendiakawan.

BARANG MUATAN YANG DI DIBENARKAN
 * 5 meter kain kafan putih
 * Kapas Putih yang secukupnya
 * Muatan lain yang di pertimbangkan :-
 - Amal soleh
 - Sedekah jariah
 - Anak soleh yang mendoakan ibu bapanya
 - Ilmu yang manfaat

PERHATIAN
* Lain-lain muatan yang di tegah adalah tanggungjawab para
  penumpang. Barangsiapa yang tidak mematuhinya akan di denda.

SAAT DAN WAKTU BERLEPAS
 * Semua penumpang yang sudah mempunyai tiket, pasport atau tidak
   mempunyai kedua-duanya hendaklah bersiap-sedia untuk berlepas setiap
   saat jika tidak mahu sebarang kesusahan.

DIULANG
 * Tempahan perjalanan adalah sesuatu yang tetap dan pasti, yang
   tidak perlu diingatkan lagi. Tapi atas dasar peringatan kepada
   para penumpang, maka kami menulis untuk anda semua.  Hendaklah
   anda mengambil perhatian yang sewajarnya tentang  perjalanan ini.

Terima kasih kepada semua kerana memberi peluang terhadap kami
untuk menabur khidmat sepada anda semua.
Semoga bergembira dengan perjalanan yang menarik,sesuai dengan
firman ALLAH surah Al-Kahfi;
Ertinya : " Barang siapa mengharap perjumpaan yang baik dengan
            Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amalan yang baik,
            Janganlah pula mensyirikkan ALLAH dengan sesuatu "

No comments:

Post a Comment

Footer